vrijdag, 14 februari 2014 15:57

Informatie Sleepboothaven.

De Stichting Sleepboothaven Maassluis (SSM) is een samenwerkingsverband van de Stichting Hollands Glorie (Furie), Stichting "Help de Hudson", Stichting Maritieme Collectie Rijnmond (Elbe), Stichting tot behoud van het bergingsvaartuig Bruinvisch en de Stichting Nationaal Sleepvaart Museum. De aan de stichting gelieerde schepen Adriaan, Delta, Krimpen en Maassluis maken ook deel uit van de Stichting Sleepboothaven Maassluis.Van iedere stichting neemt een afgevaardigd bestuurslid zitting in het SSM bestuur.De SSM behartigt de belangen van de deelnemende stichtingen en zorgt voor promotie en ontwikkeling van de sleepboothaven.Tot de promotionele activiteiten van de SSM behoren o.a. het organiseren van de vaardagen en de Dag…