vrijdag, 30 september 2016 14:38

Opening tentoonstelling 100 jaar FURIE

||| |||

Op 24 september 2016 is onder grote belangstelling de wisseltentoonstelling over de 100 jarige FURIE in het Nationaal Sleepvaart Museum geopend. Voorafgaand aan de openingsceremonie waren we bij scheepswerf De Haas te gast, alwaar een bijeenkomst gehouden werd, tijdens welke door verschillende sprekers ingegaan werd op dit heuglijke feit.

 

De voorzitter van de Stichting Hollands Glorie, Ton Raemakers, memoreerde dat zonder de inzet van de vele vrijwilligers het nooit zou zijn gelukt om het schip in zo’n goede werkende staat te brengen. Daarbij waren de bijdragen van de sponsoren tot projecten zoals de overhaal van de stoommachine en het vervangen van de vlampijpen en het houten brugdek van groot belang. Als leerbedrijf biedt de FURIE ook werkervaring voor vele jongeren. Ook zij werden voor hun inzet bedankt.

 

Als tweede sprak burgemeester Edo Haan van Maassluis die de FURIE roemde als vertegenwoor-digster van de Nederlandse zeesleepvaart en het belang van de FURIE als visitekaartje van Maassluis. De komst van de FURIE bleek de start van Maassluis als museumhaven en toeristische attractie.

 

Voordat de laatste twee sprekers het woord konden nemen, onderbrak secretaris Leo Vermaas even omdat de Stichting Hollands Glorie een brief van Hugo Metsers had ontvangen. Hugo Metsers herinnerde zich de opnamen aan boord van de Furie nog goed. Ondanks de stormen voelde hij zich altijd veilig aan boord en vond het geweldig dat ze nu zelf met zulke goede zorgen werd omgeven.

 

Tot slot spraken Thecla Bodewes (directeur van de werf die de FURIE in 1916 bouwde) en Frits Loomeijer (directeur Rotterdams Scheepvaartmuseum). Frits Loomeijer gaf aan dat door de inzet van vrijwilligers de FURIE de leeftijd van 100 jaar heeft mogen behalen. Terwijl het boek Hollands Glorie en de stoomzeesleepvaart uiteindelijk in de vergetelheid zullen raken, zal de FURIE, zoals ze er nu bij ligt, over 100 jaar nog steeds de tastbare herinnering zijn van wat Nederlanders op zulke kleine scheepjes hebben gepresteerd.

 

Thecla Bodewes memoreerde dat zij als klein meisje, als enige uit haar klas, ’s avonds laat naar de serie “Hollands Glorie” op TV mocht kijken. Haar vader vond het belangrijk en interessant dat een product van de familiewerf als toonbeeld van Hollands Glorie op de TV was. Ze is er verguld mee dat de kontakten met de Stichting Hollands Glorie goed zijn en zij in de loop van de jaren onder andere heeft kunnen bijdragen aan het uitbreiden van het archief.

 

Voor de eigenlijke opening trokken allen naar het sleepvaartmuseum zelf. De belangstelling was zo groot dat de openingshandeling door velen via de bordesdeur moest worden gevolgd. Na een gezamenlijk “Bij dezen openen wij de tentoonstelling Furie” luidden Thecla Bodewes en Frits Loomeijer de bel van de Furie. Daarop loeiden de stoomfluiten van de FURIE en ook van de stoomsleepboot Hercules en een stoombok uit Vlaardingen langdurig.

 

De houtfirma Holmen, zeer lang de Zweedse eigenaar van de FURIE, toen HOLMEN III genaamd, liet haar waardering voor het behoud van ‘hun’ sleepboot blijken door alle aanwezigen te verrassen met een zaailing van een dennenboom, zoals zij die aanplanten ter vervanging van gekapt hout. Dennenstammen slepen was decennia de hoofdtaak van de jarige Dame.

 

Later in de middag vertrok de Furie voor een tochtje richting zee uit de haven van Maassluis. Hiervan en van de openingshandeling staat een film op onze site en is ook via ons youtubekanaal te zien.

 

Leo Vermaas van de Furie noemde de opening erg geslaagd en was blij met de mooie en gevarieerde tentoonstelling.

 

Dat klopt helemaal, want er zijn veel unieke en bijzondere stukken te zien. Een aanrader!

 

Furie 36a