zaterdag, 02 april 2016 12:35

In memoriam Frits Stigter.

| |

Op 30 maart 2016 ontvingen wij het bericht dat Frits Stigter op 17 maart j.l. op 88-jarige leeftijd is overleden.
De crematie heeft op 24 maart, in kleine kring, in het crematorium Hofwijck plaatsgevonden.
Frits is vanaf het eerste uur bij het sleepvaartmuseum betrokken geweest en heeft er veel aan bijgedragen dat het museum is, zoals het nu is....
Wij herinneren ons Frits als een rustige vriendelijke medewerker.
Frits werkte bij Smit en was daar o.a. als fotograaf werkzaam.
Zijn volledige fotocollectie heeft hij jaren terug aan ons museum geschonken.
Hij was ook de eerste penningmeester van ons museum.
De laatste jaren, na het overlijden van zijn vrouw, waren voor hem niet gemakkelijk, waardoor zijn wereld erg klein werd.
Wij zagen hem dan ook nog maar sporadisch in het museum.
Zijn fotocollectie is een waardevolle herinnering aan Frits, die wij zullen koesteren.

\r\n

De vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.