woensdag, 16 maart 2016 10:47

Boek: Stabiliteit van sleepboten

| |

Boek: Tug Stability: A Practical Guide to Safe Operations

\r\n

Sleepbootkapiteins hebben tijdens het manoeuvreren van hun schip voortdurend te maken met de effecten van stabiliteit, zowel tijdens vrije vaart als bij assistentie van andere schepen. Tijdens vaar- en sleepactiviteiten hebben een aantal krachten en combinaties daarvan invloed op de sleepboot, zoals de sleeptros, hydrodinamiek en stuur- en voortstuwingskrachten, vaak op of bijna aan hun maximum voor wat betreft de stabiliteit van de sleepboot. Daarom is het niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk dat sleepbootkapiteins ten minste enige basiskennis hebben van de factoren die een rol spelen bij de stabiliteit. Zij moeten weten waar de uitersten liggen en wat de consequenties kunnen zijn als de sleepboot of haar gebruik zich niet volgens de standaard stabiliteitsregels gedragen – niet alleen in normale omstandigheden maar ook onder extreme condities zoals dichte mist en storm. De gevolgen kunnen dramatisch uitpakken. Vele havensleepboten zijn gekapseisd, vaak met tragische gevolgen. Als consequentie van de bekende gevallen van omslaan tijdens de periode 2010 and 2015, zijn meer dan 45 bemanningsleden verdronken. Deze leergids over stabiliteit speciaal voor sleepboten beoogt in deze belangrijke informatie voor sleepbootkapiteins te voorzien. Zij is in het Engels in begrijpelijke termen voor alle sleepbootschippers - ongeacht hun vooropleiding, kwalificaties, nationaliteit of praktijkervaring - geschreven. De tekst gaat vergezeld van talrijke illustraties en foto's. Bij het schrijven van dit handboek hebben de opstellers, master mariner en loods kapitein Henk Hensen en naval architect Dr. Markus van der Laan, de focus gericht op de praktische aspecten van stabiliteit, sleepbootontwerp en uitrusting en ook op de gevolgen van onveilige procedures. De nadruk ligt op havensleepboten, alhoewel verschillende behandelde onderwerpen evenzogoed betrekking hebben op zeesleepboten. " The authors have produced an original and valuable training guide which will increase the knowledge of tug stability within the industry, and so enhance the safety of tugs, tug crew and the ships they support. It is hoped that this increased knowledge will indeed enhance safety and help to protect the marine environment." Aldus Ashok Mahapatra, Director IMO Maritime Safety Division. "This tug stability book will greatly contribute towards safer towage operations by enhancing the working knowledge of tug masters. It is an important publication for all tug masters and towage managers, no matter what facet of the towage industry they are engaged in." Arie Nygh, ITA Patron; Managing Director SeaWays Consultants.

\r\n

Gepubliceerd door de ABR company
Bezoek de website: www.tugandosv.com