zondag, 14 februari 2016 11:32

Necrologie van de heer R.W. Scheffer (Smit).

| |

door: Nico Ouwehand (Nationaal Sleepvaart Museum)

\r\n

Op 9 februari 2016 is de heer R.W. (Rom) Scheffer overleden.

\r\n

Hij was in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw een bekende persoonlijkheid in de scheepvaartwereld, bovendien was hij vanaf de oprichting lange tijd voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van het Nationaal Sleepvaart Museum.

\r\n

Na een opleiding tot stuurman op de grote vaart voer hij o.m. voor Van Nievelt Goudriaan en de KJCPL. Door bijzondere commerciële eigenschappen viel hij al snel op en op 22-jarige leeftijd ging hij aan de wal werken voor diverse bedrijven in het buitenland. Hij had functies in Zuid-Korea, de V.S. Hong Kong, Singapore en Kuala Lumpur. Zijn laatste job in dit verband was voor een mijnbouwbedrijf, waarvoor hij onder andere schepen charterde die erts vervoerden van Maleisië naar Japan. Omdat de mijnbouw door uitputting van de mijn op zijn eind liep en er bovendien in die sector fusies op stapel stonden zocht Rom in 1963/64 naar ander werk.

\r\n

Zijn reputatie was hem al vooruit gesneld en had ook de heer Ary Lels bereikt, toen directeur van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, die het idee had gelanceerd voor een rederij met bevoorrradingsschepen. Op 33-jarige leeftijd werd Rom Scheffer aangesteld als eerste personeelslid tevens directeur van het in 1964 in oprichting zijnde Smit-Lloyd. Dankzij zijn voortvarende aanpak werd Smit-Lloyd in de loop van de jaren een gerenommeerde offshore-rederij. De oliewinning op de Noordzee, maar ook elders op het water, stond nog in de kinderschoenen en daar maakte de heer Scheffer dankbaar gebruik van.

\r\n

rouwkaart mr schefferHet oorspronkelijke plan om zeven suppliers te bouwen werd al snel verlaten toen bleek dat voor veel meer dan de zeven bevoorradingsschepen op voorhand contracten waren af te sluiten. Na enkele jaren voeren er al tientallen Smit-Lloydschepen op alle wereldzeeën en was de rederij in de offshoresector een factor van betekenis. Er werden dochterondernemingen opgericht in o.m. Australië, Griekenland en de V.S.

\r\n

In 1976 fuseerden een aantal werkmaatschappijen van Smit, waaronder Smit-Lloyd, tot één concern: Smit Internationale. Een jaar later werd Rom Scheffer gevraagd daar directievoorzitter te worden. Met pijn in het hart om Smit-Lloyd te verlaten heeft hij die functie aanvaard. Tien jaar is hij CEO van Smit geweest toen gezondheidsklachten hem dwongen een stap terug te doen.

\r\n

Gedurende die periode had de heer Scheffer te maken met een teruggang in de markten op offshore- en sleepvaartgebied. Er moesten beslissingen worden genomen die inventiviteit vereisten. Ook na 1987 was de maritieme marktsituatie op velerlei terrein bepaald niet gunstig, zo zeer zelfs dat Smit-Lloyd in 1996 werd verkocht aan het Amerikaanse Seacor. Dat ging hem zeer aan het toch al letterlijk gekwetste hart.

\r\n

de smit lloyd storyHoewel teruggetrokken is Rom Scheffer het wel en wee van Smit Internationale, de sleepvaart- en de offshoremarkt met veel belangstelling blijven volgen. Hij was de motor achter het door mij geschreven boek "De Smit-Lloyd Story". Een markant man op maritiem gebied is heengegaan, maar laat zijn sporen na in de geschiedenis.

\r\n

Maassluis, 10-2-2016