vrijdag, 17 juli 2015 11:39

Forse uitbreiding Seacontractors met 6 werkschepen

foto Hannes van Rijn| foto Hannes van Rijn|

Seacontractors Beheer B.V. te Middelburg heeft haar positie als leidende maritieme dienstverlener fors uitgebreid met de voorgenomen overname van de activiteiten van zes werkschepen met sleepcapaciteit. De B-klasse schepen maken momenteel deel uit van het over te nemen bedrijfsonderdeel van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. De acquisitie betreft de schepen SMIT BISON, SMIT BUFFALO, SMIT BRONCO, SMIT BARRACUDA, SMIT BELUGA en SMIT BULLDOG. Met deze toevoeging aan de bestaande vloot en crew van Seacontractors ontstaat een wereldwijd leidende dienstverlener met meer dan 20 multipurpose werkschepen onder haar beheer. De overname betekent een stevige verbreding van het groeifundament van Seacontractors en zal naast operationele synergievoordelen de internationale marktpositie in belangrijke mate versterken. Hiermee wordt dan ook een belangrijke stap gezet in de strategie van Seacontractors richting mondiaal leiderschap in dit marktsegment. De voorgenomen transactie zal in goed overleg met de maatschappelijke partners worden uitgewerkt en de overgang zal geëffectueerd worden tegen de gebruikelijke condities die bij een dergelijke transactie gelden.
(overgenomen uit Towingline/Hans van der Ster)