zaterdag, 11 juli 2015 14:04

Nieuwe Stadspromotor Maassluis bezoekt het Nationaal Sleepvaart Museum

| |

Enkele bestuursleden van het Nationaal Sleepvaart Museum maakten op 2 juli 2015 kennis met Caroline Mouwen, de nieuwe stadspromotor van Maassluis.
Het was een oriënterend gesprek teneinde een gezamenlijk doel, promotie van Maassluis, te kunnen nastreven. Beide partijen hebben het vertrouwen uitgesproken om elkaar, daar waar mogelijk, te versterken.
Als stadspromotor houdt Caroline Mouwen zich bezig met het verder uitbouwen van de drie pijlers waarop de citymarketing van Maassluis zich richt: bezoekers, bedrijven en wonen.
Burgemeester Koos Karssen, tevens voorzitter van de SPM, verheugt zich op een goede samenwerking met de nieuwe stadspromotor. "Caroline heeft duidelijke ideeën over de rol die de stadspromotor kan spelen in de totale citymarketing van Maassluis."
Caroline Mouwen (38) woont sinds zeven jaar in Maassluis. Zij heeft marketingfuncties vervuld bij enkele grote bedrijven en is ook betrokken geweest bij de campagne voor KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij).
Tijdens de jaarvergadering van de Stichting Promotie Maassluis op 13 mei 2015 werd Caroline Mouwen als de nieuwe stadspromotor geïntroduceerd.

\r\n

Op de foto: Caroline Mouwen (stadspromotor Maassluis) en Rien Vergeer (secretaris van het NSM)