Saturday, 19 September 2020 14:56

Afgelasting evenementen in 2020

Tengevolge van de corona maatregelen zijn tot nader order alle evenementen in 2020 afgelast.


Het was eind 1983 toen het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis aandacht besteedde aan hetgeen sleepboten en hun bemanningen in de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd. Het werd de op één na best bezochte expositie in de geschiedenis van het museum.
Nu, 37 jaar later, is een nieuwe generatie museumbezoekers opgestaan, die bovendien minder weet van die zwarte periode in de wereldgeschiedenis, zeker op maritiem gebied. 75 jaar na de bevrijding is het dus alleszins gerechtvaardigd opnieuw aandacht aan de oorlog op zee te besteden. De laatste 20 jaar zijn bovendien archieven open gegaan die voorheen gesloten waren. We weten nu meer van de sleepvaart in de periode 1939-1946.
In de periode voorafgaand aan mei 1940 was sprake van een voorbereiding op de oorlog. Wat de slepers betreft betekende dit dat ze van lichte bewapening werden voorzien, werden opgeëist door de regering als bewakingsvaartuig en her en der in de zeegaten patrouilleerden. Dat leek een saaie bezigheid, maar het was gevaarlijker dan menigeen dacht. De bemanning van de BV 34 (bewakingsvaartuig 34, alias de ex Noordzee) heeft dat aan den lijve ondervonden. Hun schip liep bij Zoutelande op een mijn en verging, waarbij de gehele bemanning, op de stuurman na, omkwam.
Kort na het uitbreken van de oorlog in mei 1940 werden veel sleepboten, die zich nog in vaderlandse wateren bevonden vanwege onderhoud of reparatie, door de Nazi’s in beslag genomen. Dat gebeurde regelmatig eigenlijk vrijwel de hele oorlog door en soms werden ze tijdelijk teruggegeven. Er werd wel een dagtarief afgesproken, dat vergoed werd door de bezetter.
Het aantal binnengelopen zeeschepen in Rotterdam en Amsterdam decimeerde. Er was dus weinig werk voor de sleepboten en dat had gevolgen voor de bemanningen, die op wachtgeld werden gezet.
Een aantal sleepboten vertoefde tijdens het uitbreken van de oorlog in het buitenland. De kapiteins van die schepen stelden zonder uitzondering hun schip en bemanning ter beschikking van de geallieerden. Vooral de Hudson (die nu nog als monument bij het museum ligt), de Zwarte Zee (III), de Schelde en de Thames hebben opvallende prestaties geleverd, zoals bijvoorbeeld een brandend munitieschip met alle risico’s van ontploffing buiten de haven van Algiers slepen. Gezagvoerders als resp. Ben Weltevreden, Teun Vet, Jan Kalkman en Barend ’t Hart werden zowel nationaal als internationaal onderscheiden. De bemanning van de sleepboot Roode Zee verzocht zelf om aan de bevrijding van Nederland te mogen bijdragen. Ze werd van Bermuda naar Engeland gedirigeerd helaas met fatale gevolgen. Tijdens het verslepen van een caisson voor de invasiehavens werd het schip bij Zuid-Engeland getorpedeerd, waarbij de gehele bemanning omkwam. Een recent gemaakt schilderij dat de situatie vlak voor de torpedering laat zien werd speciaal voor de expositie door Frans Malschaert gemaakt. Het bericht van de ondergang sijpelde in 1944 door naar Maassluis, dat in rouw werd gedompeld. We weten nu hoe snel het zinken in zijn werk ging, omdat een jong bemanningslid van een andere sleper het van nabij gezien en enkele jaren geleden nog aan de staf van het museum verteld heeft. Het was een kwestie van seconden.
We weten ook meer van een deel van de in Nederland gebleven slepers, die deels werden ingedeeld bij de zgn. Zeereddingsdienst, later ook bij het Bergungsschiffe Verband. Het waren schimmige organisaties die eigenlijk spionagewerk voor de Nazi’s verrichtten.
Het duurde tot eind 1945 voordat alle in geallieerde dienst geweest zijnde slepers naar de thuishaven waren teruggekeerd. Her en der in Noord-Europa moesten in beslag genomen slepers worden opgespoord en teruggehaald, waarna getracht werd ze te repareren. Vooral Amsterdamse havensleepboten hadden veel te lijden gehad.
Heel veel sleepboten gingen verloren in de Indische Archipel, waar tot de Japanse inval onder Nederlandse vlag werd gevaren met als thuishaven Batavia.
U ziet en leest er alles over in de expositie “Sleepboten in oorlogstijd”(2). Uw bezoek zal zeer worden gewaardeerd.
Door de Corona problematiek is het museum vanaf 25 juli a.s. voorlopig alleen op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur open. Toegang via de ingang Hoogstraat 1, Maassluis.

Door onderstaande link aan te klikken verschijnt de tentoonstellingswijzer, die u vervolgens kunt openen en lezen:

Thursday, 16 July 2020 00:35

NSM Nieuwsbrief juli 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter: Per 1 juli zijn er m.b.t. het coronabeleid ten aanzien van musea versoepelingen aangekondigd. Wij hopen het Nationaal Sleepvaart Museum op 25 juli a.s. weer open te kunnen stellen voor het publiek. Zie de mededelingen op de website en Facebook.

Helemaal stil was het zeker niet in het noodgedwongen gesloten museum. Er was een kleine ploeg die voortvarend bezig is geweest met het binnenschilderwerk. Gepland om door een ‘brood’ schilder te worden gedaan, maar nu toch in eigen beheer uitgevoerd. Lees hierover in de bijdrage van Cees Dubbeld die verslag doet van alle uitgevoerde klussen. We staan er nu weer “strak” op bij de heropening.

Opening van de nieuwe wisseltentoonstelling “Sleepboten in Oorlogstijd II”. De opbouw van de tentoonstelling is in volle gang en hopelijk kunnen wij deze met trots vanaf 25 juli gaan tonen. U wordt ook hierover natuurlijk geïnformeerd via onze website en de pers.

Hopelijk kunnen we in onze volgende Nieuwsbrief terugblikken op de heropening van het Museum en de reactie op onze nieuwe tentoonstelling.

Om als museum beter op de actualiteit in te kunnen spelen heeft Nico Ouwehand een artikel geschreven onder de kop “Nationaal Sleepvaart Museum goes International!” Dit naar aanleiding van de integratie van het erfgoed van “Lekko” in ons archief en de bibliotheek.

Achteromkijken doet onze oud-penningmeester Kees Goedhart in zijn mijmeringen over de “Zwarte Zee” en het s.s. “Rotterdam”.

Hans van der Ster heeft een mooi verhaal over het monsterboekje en Leo Kischemöller doet uit de doeken wat de schenking van onze vrijwilliger Gerard Fransen behelst.

Tenslotte een woord van dank aan al onze sponsors, donateurs en materiële ondersteuners (o.a. Luuk Vroombout /Alphatron voor het beschikbaar stellen van de radiocommunicatie voor de suppoosten en MTS Europroducts B.V. voor het beschikbaar stellen van hygiënische middelen), die ons museum ondanks de moeilijke tijden zijn blijven ondersteunen en natuurlijk al onze vrijwilligers, die het museum hebben onderhouden, verbeterd en aan de praat hebben gehouden gedurende de afgelopen 3 maanden. 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Monday, 13 July 2020 14:39

WE ZIJN WEER OPEN !!!!!

nsm 75 jaar vrijheidNu nog in beperkte vorm, omdat we er natuurlijk zeker van willen zijn dat we aan de RIVM Richtlijnen kunnen voldoen, zodat u, en onze vrijwilligers, zich veilig kunnen voelen in ons museum.

Met ingang van 25 juli 2020 gaan onze deuren op zaterdag- en woensdagmiddag dus weer open van 13:30 tot 17:00 uur.

In het museum hebben wij een route uitgestippeld die uw veiligheid garandeert en die er voor zorgt dat u langs al onze bezienswaardigheden komt.

Wanneer u bij het museum arriveert vindt u bij de ingang een overzicht van de voorwaarden waaraan u zich moet houden wanneer u het gebouw wil betreden.

Daarnaast zullen onze medewerkers u om de benodigde aanvullende informatie vragen. Graag vragen wij om uw begrip daarvoor.

Die route begint in de voormalige Trouwzaal van het gebouw en daarin vindt u onze nieuwe wisseltentoonstelling, die dus ook op die zelfde 18e juli z'n vuurdoop mag meemaken.

Graag vragen wij natuurlijk uw speciale aandacht voor deze tentoonstelling die is samengesteld in het kader van de 75 jaar vrijheid, die we dit jaar vieren.

De tentoonstelling heeft de naam: SLEEPBOTEN in oorlogstijd (II). Deze richt dus in eerste instantie het zoeklicht op de slepers die voor de oorlog, of zelfs tijdens de periode 1940-1945, onder Nederlandse vlag voeren.

Een aanrader van onze kant is om de bijbehorende tentoonstellingswijzer aan te schaffen, want daarin vindt u veel informatie, en fotos, over sleepboten in deze bijzondere periode. En bovendien kunt u dan thuis nog even lekker nagenieten.

Helaas kunt u geen gebruik maken van onze spelsimulatoren, filmstations en informatieschermen, en wij verzoeken u zelfs om deze niet aan te raken.

Op een aantal van de bijbehorende schermen zullen filmpjes en fotos van sleepboten getoond worden, zodat u niet naar zwarte vlakken hoeft te turen.

Wij vragen onze bezoekers om zich te houden aan de aangegeven route en de aanwijzingen van onze vrijwilligers, zodat we uiteindelijk allemaal met een tevreden gevoel weer huiswaarts kunnen gaan.

Het museum bevindt zich in een oud gebouw en de ruimte is dus overal vrij beperkt, wat er toe kan leiden dat wij bezoekers moeten vragen om even te wachten voordat zij aan de route kunnen beginnen, en natuurlijk vragen wij ook daarvoor uw begrip.

Zodra de mogelijkheden dat mogelijk maken zullen wij de openingstijden weer gaan verruimen. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u graag naar onze website en/of facebook-pagina:

https://www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/

https://www.facebook.com/NationaalSleepvaartMuseum/

Graag tot snel in ons museum!

Bestuur en medewerkers Nationaal Sleepvaart Museum, Maassluis.

Tuesday, 26 May 2020 11:58

Boek Verhalen van de Zee

B e r t v a n L e e r s u m

V e r h a l e n   v a n   d e   Z e e

 

De auteur Bert van Leersum (1946) is opgeleid aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam tot koopvaardijofficier. Na enkele jaren stuurman op de grote vaart, stapte hij over naar de Koninklijke Marine. Daar vloog hij een aantal jaren als luitenant-ter-zee waarnemer op de Neptunes. Aan de wal gekomen, heeft Bert als stuurman nog diverse ‘wegbrengreizen’ gemaakt op uiteenlopende soorten zeeschepen. In het verhaal “In het Schip” beschrijft hij op bijzonder boeiende alsook filosofische wijze de perikelen aan boord van een kleine sleepboot, weggebracht van Bahrein - door het Suezkanaal - naar Lagos (Nigeria). Op latere leeftijd studeerde hij Filosofie aan de RU te Nijmegen.

Eén boek, twee verhalen - Verhalen van de Zee:

I - De Zee die geen golven maakt

Het is tijd om de zeilen te hijsen, het zeegat uit. Niet om ergens aan te komen, maar om onderweg te zijn. Dit is dan ook geen verhaal. Ook geen verslag of vertelling. Dit wordt een reis. Van een schip over zee. Een reis door het leven. Al vertrokken maar nog niet aangekomen.

II -In het Schip

Een schip onderweg over zee, lijkt een mooie metafoor voor onze reis door het leven. Onderweg in een beweeglijke wereld, een steeds veranderende omgeving. Alle mogelijkheden liggen open, toch varen we maar één koers.

In het Schip, een verhaal over rafelranden van het leven.

 

Nadere bijzonderheden boek:

Gebonden, harde kaft, liggend A5 (16 x 22 cm)

198 bladzijden

Meerdere foto’s, in grijs-wit

Uitgeverij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijs € 19,50

Voor nadere inlichtingen: Jan Koopman, 0345-521750       06-12144521     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Boek Verhalen van de zee Bert van Leersum

 

 

Monday, 27 April 2020 01:00

Nieuw verhaal van Kappie!

kappie en de wrakker plaatjeKappie en de wrakker

KAPPIE vervolgt zijn avonturen bij het Nationaal Sleepvaart Museum! Op zondag 19 april 2020 hebben wij de laatste strook geplaatst van het stripverhaal 'Kappie en de vervuiling'. Met ingang van zondag 3 mei 2020 zal de Facebook-pagina van het Nationaal Sleepvaart Museum, dus elke week (ook weer op zondag) worden gesierd met een strook van het stripverhaal 'Kappie en de wrakker'. Vanaf die zelfde datum zal dit verhaal ook wekelijks ge-update worden via de website van het Nationaal Sleepvaart Museum. Deze strip, over een sleepbootkapitein, maakt deel uit van de nalatenschap van Marten Toonder en de auteursrechten zijn en blijven dan ook eigendom van de 'Stichting het Toonder Auteursrecht'. Dankzij de medewerking en ondersteuning van die stichting is het ons museum mogelijk gemaakt om deze strip te gaan plaatsen, en het museum wil via deze weg graag haar dank daarvoor kenbaar maken.' Ook danken wij de 'St Uitgeverij Stripstift' voor het leveren van het prachtige beeldmateriaal. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan de (wellicht hernieuwde) kennismaking met deze stripheld uit vroeger tijden, dus wij roepen u graag op om elke zondag even langs te komen op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/NationaalSleepvaartMuseum of op onze website: https://www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/nieuws/kappie 
Meer informatie over deze stripheld kunt u vinden op: http://www.toondercompagnie.nl/marten-toonder/toonder-studios/kappie/
 
Met vriendelijke groet, Kees Noevers

Friday, 24 April 2020 11:13

NSM Nieuwsbrief april 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter en diens belevenissen als bergingsinspecteur. "Persoonlijk doet mij de huidige situatie van beperking denken aan de periodes, die ik met bergingsteams moest ondervinden. Situaties waarbij wij onze bergingsoperatie niet mochten voortzetten vanwege claims van overheden, die niet betaald werden. Dan gijzel je gewoon de bergingsoperatie en kijken of die druk werkt."

Onze gewaardeerde medewerker Sjaak Willemstein vertelt over zijn ervaringen als rondleider/suppoost met diverse "typen" bezoekers. Via de constatering van de "Upstairs-Downstairs" situatie in ons museum (Boven zetelen de suppoosten, beneden de archiefbeheerders etc.) onderscheidt hij A. De toevallige bezoeker met een museumkaart. B. De kenners van de sleepbootwereld. C. De “oud” sleepbootmensen. D. Een bijzondere groep, die met vragen komt over familieleden, die vroeger op sleepboten hebben gewerkt. 

Een bijzonder museumstuk, dat men een aantal jaren geleden heeft mogen ontvangen van Kapitein Vlielander: de Tampion. Geen idee wat dat is? Verder lezen!.

Via via werd ons (vrijwilligers) gevraagd om enige hand en spandiensten te verlenen. Waarvoor dan wel, zult U zich afvragen. Welnu, omdat er meerdere bewakingscamera’s geplaatst moesten worden aan het monumentale pand, waarin het Nationaal Sleepvaart Museum gevestigd is. Een verhaal hoe deze operatie is verlopen.

Ook het Sleepvaartmuseum in lockdown: De meesten van onze donateurs zitten thuis. Dat geldt ook voor de medewerkers van het museum. Afgesproken werd dat niet meer dan twee van onze vrijwilligers tegelijkertijd in het gebouw mogen zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de geplande nieuwe tentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd”(2). Die zou eind april worden geopend, maar we hebben er nu een zwaar hoofd in.

In IJmuiden is het nodige veranderd. Het samenwerkingsverband tussen Iskes Towage en Svitzer Europe, dat onder de vlag van Port Towage Amsterdam opereerde, werd door de Autoriteit Consument en Markt gemaand een andere oplossing voor de samenwerking te kiezen. Die transitie is in gang gezet en als gevolg daarvan werd een belangrijk deel van de Iskes vloot door Svitzer aangekocht.

De Rotterdamse havensleepvaart heeft een geduchte verandering ondergaan. De rederij Kotug-Smit werd verkocht aan het Spaanse Boluda Towage. Dat betekent een historische ommezwaai want nooit eerder is een belangrijk deel van de havenslepers in de Rotterdamse regio in handen geweest van een buitenlands bedrijf.

Een belangrijke gebeurtenis was de aankomst op 22 maart van het nieuwe kraaneiland van Heerema Engineering, de Sleipnir. Er staan kranen op die elk 10.000 ton kunnen tillen. Dat is een bijna ongelooflijke capaciteit op hijsgebied.

Het nieuwe keuze panel van het AIS systeem in het museum werd per 1 februari j.l. opgeleverd. De verwachting is, dat wij hiermee de komende vijftien jaar alle scheepsbewegingen in de Rotterdamse haven en directe omgeving van Maassluis real-time kunnen blijven volgen. 

Tot slot een mededeling: Na de verzending van de nieuwsbrieven per mail bleek, dat een belangrijk deel van de geadresseerden de nieuwsbrief niet geopend hebben omdat deze waarschijnlijk in hun spambox is terechtgekomen. Dus even checken a.u.b.

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Sunday, 15 March 2020 11:11

Website geschiedenis Bureau Wijsmuller

bureau wijsmuller logoPer 15 maart 2020 heeft het Nationaal Sleepvaart Museum de website van Bureau Wijsmuller (https://www.bureauwijsmuller.nl/?Geschiedenis) geadopteerd en gehost. Voor degenen die deze website nog niet kennen: deze is een bezoek zeer waard, aangezien zij een prachtig overzicht biedt van de geschiedenis van de roemruchte rederij Wijsmuller. Zij bevat zeer gedetailleerde en uitgebreide verslagen van de wetenswaardigheden en lotgevallen van de diverse sleepboten die voor deze rederij hebben gevaren. Ook is veel beeldmateriaal opgenomen.

Door het Nationaal Sleepvaart Museum werd in het verleden ook uitgebreid aandacht geschonken aan de geschiedenis van Wijsmuller, met inbegrip van de gelieerde nautische activiteiten van Redwise en Goedkoop (tentoonstellingen nr. 8 (75 jaar Wijsmuller; 11-9-1981), 45 (Goedkoop; 17-5-2003), 50 (Wijsmuller; 27-5-2006) en 55 (Redwise; 27-3-2010). 

In het kort de geschiedenis:

N.V. Bureau Wijsmuller werd in 1911 opgericht door Johannes Franciscus Wijsmuller.

In 1913 werd de eerste sleepboot, de “Holland” aangekocht en de tweede sleepboot de “Friesland” volgde al snel.

Binnen 10 jaar beschikte Wijsmuller over de grootste privé vloot van sleepboten ter wereld.

In 1921 telde de vloot 21 sleepboten en enkele vrachtschepen.

Op 25 februari 1923 overleed op 48-jarige leeftijd John. Wijsmuller en er was geen opvolger voor het bedrijf, zijn zonen zaten nog op school. En het ging snel bergafwaarts met het bedrijf. Onder druk van de banken werden de 4 beste sleepboten verkocht. En in 1935 was er bijna niets meer over van de oorspronkelijke vloot.

In 1936 werden de aandelen en het management overgedragen aan de gebroeders Goedkoop. Het enige wat overbleef was de naam Bureau Wijsmuller.

Na de Tweede Wereldoorlog richtten de zonen van John Wijsmuller de "Rederij Gebroeders Wijsmuller N.V." op, gevestigd te Baarn.

Halverwege de jaren vijftig werd de broers gevraagd om toe te treden in de directie van Bureau Wijsmuller N.V. in IJmuiden. Jan en Arthur Wijsmuller traden daarop in dienst van Bureau Wijsmuller. In 1961 slaagden ze er in om het volledige eigendom te verwerven van Bureau Wijsmuller N.V. Arthur Wijsmuller bleef als directeur aan en Jan Wijsmuller keerde terug naar Redwijs te Baarn.

Als gevolg van onenigheid hadden Jan en Bart Wijsmuller het bedrijf in 1968 verlaten toen Arthur Wijsmuller in 1972 plotseling overleed. Frank Wijsmuller, zijn zoon, volgde hem op als directeur van Wijsmuller.

In 1975 kwam 50% van de aandelen van Goedkoop Havensleepdiensten in bezit van Wijsmuller en aan het eind van de jaren 70 werd Wijsmuller 100% eigenaar van Goedkoop Havensleepdiensten.

Midden jaren tachtig ontstond er een crisis in de offshore industrie en met als gevolg een tekort aan werk en een overschot aan schepen. Een en ander leidde er toe dat in 1988 Frank Wijsmuller moest aftreden. Hij werd opgevolgd door Michiel Wijsmuller, zoon van de in 1958 overleden Toon Wijsmuller.

Wederom werd Wijsmuller door de banken gedwongen om schepen te verkopen en werden de zwareladingschepen in 1989 ver beneden hun waarde verkocht aan een beleggingsmaatschappij waarin o.a. Heerema participeerde.

In 2001 verkoopt Michiel Wijsmuller het bedrijf aan Svitzer. De naam wordt veranderd in Svitzer-Wijsmuller. In 2007 verdwijnt de naam Wijsmuller en blijft wereldwijd alleen de naam Svitzer over.

Friday, 13 March 2020 10:14

Museum gesloten

Maassluis, vrijdag 13 maart 2020. Na intern overleg en geheel in lijn met de adviezen van de overheid en de Museumvereniging ten aanzien van de coronaproblematiek heeft het bestuur van het Nationaal Sleepvaart Museum bepaald dat het museum met onmiddellijke ingang voor zowel bezoekers als vrijwilligers tot nader order gesloten is. Dat betekent ook, dat de aangekondigde nieuwe tentoonstelling "75 jaar bevrijding" op korte termijn niet gereed zal zijn, en de lopende expositie "Zwaar Transport" voorlopig intact blijft. Zodra in deze situatie verandering optreedt, zullen wij daarover op deze plaats berichten.
Telefonisch en via mail zijn wij te allen tijde bereikbaar.

Het bestuur

Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseerden Ver. De Binnenvaart, World Ship Society afd. noord en Stichting De Blauwe Zwaan een avond voor leden en belangstellenden.

Het is lang onduidelijk geweest of de jaarlijkse presentatie op de Witte Zwaan in maart door kon gaan. Toen daar eindelijk duidelijkheid over was, alsnog deze late aankondiging.

Aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten nam Harry de Groot u mee terug naar de vorige eeuw. Hij liet beelden zien van het schippersleven zoals onze ouders maar ook wijzelf dat hebben geleefd.

Onder de titel “Zwoegen en Zweten” -werken en leven op Kust- en Binnenvaart- kwamen talloze foto’s en prenten voorbij van het dagelijkse leven aan boord van kustvaarders en binnenschepen. Een terugblik op hoe het was en is geworden.

Het programma begon om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Toegang gratis.

Locatie: Schipperscentrum De Witte Zwaan aan het Eemskanaal in Groningen, achter de Praxis.

Page 1 of 20