Tuesday, 26 May 2020 11:58

Boek Verhalen van de Zee

B e r t v a n L e e r s u m

V e r h a l e n   v a n   d e   Z e e

 

De auteur Bert van Leersum (1946) is opgeleid aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam tot koopvaardijofficier. Na enkele jaren stuurman op de grote vaart, stapte hij over naar de Koninklijke Marine. Daar vloog hij een aantal jaren als luitenant-ter-zee waarnemer op de Neptunes. Aan de wal gekomen, heeft Bert als stuurman nog diverse ‘wegbrengreizen’ gemaakt op uiteenlopende soorten zeeschepen. In het verhaal “In het Schip” beschrijft hij op bijzonder boeiende alsook filosofische wijze de perikelen aan boord van een kleine sleepboot, weggebracht van Bahrein - door het Suezkanaal - naar Lagos (Nigeria). Op latere leeftijd studeerde hij Filosofie aan de RU te Nijmegen.

Eén boek, twee verhalen - Verhalen van de Zee:

I - De Zee die geen golven maakt

Het is tijd om de zeilen te hijsen, het zeegat uit. Niet om ergens aan te komen, maar om onderweg te zijn. Dit is dan ook geen verhaal. Ook geen verslag of vertelling. Dit wordt een reis. Van een schip over zee. Een reis door het leven. Al vertrokken maar nog niet aangekomen.

II -In het Schip

Een schip onderweg over zee, lijkt een mooie metafoor voor onze reis door het leven. Onderweg in een beweeglijke wereld, een steeds veranderende omgeving. Alle mogelijkheden liggen open, toch varen we maar één koers.

In het Schip, een verhaal over rafelranden van het leven.

 

Nadere bijzonderheden boek:

Gebonden, harde kaft, liggend A5 (16 x 22 cm)

198 bladzijden

Meerdere foto’s, in grijs-wit

Uitgeverij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijs € 19,50

Voor nadere inlichtingen: Jan Koopman, 0345-521750       06-12144521     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Boek Verhalen van de zee Bert van Leersum

 

 

Monday, 27 April 2020 01:00

Nieuw verhaal van Kappie!

kappie en de wrakker plaatjeKappie en de wrakker

KAPPIE vervolgt zijn avonturen bij het Nationaal Sleepvaart Museum! Op zondag 19 april 2020 hebben wij de laatste strook geplaatst van het stripverhaal 'Kappie en de vervuiling'. Met ingang van zondag 3 mei 2020 zal de Facebook-pagina van het Nationaal Sleepvaart Museum, dus elke week (ook weer op zondag) worden gesierd met een strook van het stripverhaal 'Kappie en de wrakker'. Vanaf die zelfde datum zal dit verhaal ook wekelijks ge-update worden via de website van het Nationaal Sleepvaart Museum. Deze strip, over een sleepbootkapitein, maakt deel uit van de nalatenschap van Marten Toonder en de auteursrechten zijn en blijven dan ook eigendom van de 'Stichting het Toonder Auteursrecht'. Dankzij de medewerking en ondersteuning van die stichting is het ons museum mogelijk gemaakt om deze strip te gaan plaatsen, en het museum wil via deze weg graag haar dank daarvoor kenbaar maken.' Ook danken wij de 'St Uitgeverij Stripstift' voor het leveren van het prachtige beeldmateriaal. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan de (wellicht hernieuwde) kennismaking met deze stripheld uit vroeger tijden, dus wij roepen u graag op om elke zondag even langs te komen op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/NationaalSleepvaartMuseum of op onze website: https://www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/nieuws/kappie 
Meer informatie over deze stripheld kunt u vinden op: http://www.toondercompagnie.nl/marten-toonder/toonder-studios/kappie/
 
Met vriendelijke groet, Kees Noevers

Friday, 24 April 2020 11:13

NSM Nieuwsbrief april 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter en diens belevenissen als bergingsinspecteur. "Persoonlijk doet mij de huidige situatie van beperking denken aan de periodes, die ik met bergingsteams moest ondervinden. Situaties waarbij wij onze bergingsoperatie niet mochten voortzetten vanwege claims van overheden, die niet betaald werden. Dan gijzel je gewoon de bergingsoperatie en kijken of die druk werkt."

Onze gewaardeerde medewerker Sjaak Willemstein vertelt over zijn ervaringen als rondleider/suppoost met diverse "typen" bezoekers. Via de constatering van de "Upstairs-Downstairs" situatie in ons museum (Boven zetelen de suppoosten, beneden de archiefbeheerders etc.) onderscheidt hij A. De toevallige bezoeker met een museumkaart. B. De kenners van de sleepbootwereld. C. De “oud” sleepbootmensen. D. Een bijzondere groep, die met vragen komt over familieleden, die vroeger op sleepboten hebben gewerkt. 

Een bijzonder museumstuk, dat men een aantal jaren geleden heeft mogen ontvangen van Kapitein Vlielander: de Tampion. Geen idee wat dat is? Verder lezen!.

Via via werd ons (vrijwilligers) gevraagd om enige hand en spandiensten te verlenen. Waarvoor dan wel, zult U zich afvragen. Welnu, omdat er meerdere bewakingscamera’s geplaatst moesten worden aan het monumentale pand, waarin het Nationaal Sleepvaart Museum gevestigd is. Een verhaal hoe deze operatie is verlopen.

Ook het Sleepvaartmuseum in lockdown: De meesten van onze donateurs zitten thuis. Dat geldt ook voor de medewerkers van het museum. Afgesproken werd dat niet meer dan twee van onze vrijwilligers tegelijkertijd in het gebouw mogen zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de geplande nieuwe tentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd”(2). Die zou eind april worden geopend, maar we hebben er nu een zwaar hoofd in.

In IJmuiden is het nodige veranderd. Het samenwerkingsverband tussen Iskes Towage en Svitzer Europe, dat onder de vlag van Port Towage Amsterdam opereerde, werd door de Autoriteit Consument en Markt gemaand een andere oplossing voor de samenwerking te kiezen. Die transitie is in gang gezet en als gevolg daarvan werd een belangrijk deel van de Iskes vloot door Svitzer aangekocht.

De Rotterdamse havensleepvaart heeft een geduchte verandering ondergaan. De rederij Kotug-Smit werd verkocht aan het Spaanse Boluda Towage. Dat betekent een historische ommezwaai want nooit eerder is een belangrijk deel van de havenslepers in de Rotterdamse regio in handen geweest van een buitenlands bedrijf.

Een belangrijke gebeurtenis was de aankomst op 22 maart van het nieuwe kraaneiland van Heerema Engineering, de Sleipnir. Er staan kranen op die elk 10.000 ton kunnen tillen. Dat is een bijna ongelooflijke capaciteit op hijsgebied.

Het nieuwe keuze panel van het AIS systeem in het museum werd per 1 februari j.l. opgeleverd. De verwachting is, dat wij hiermee de komende vijftien jaar alle scheepsbewegingen in de Rotterdamse haven en directe omgeving van Maassluis real-time kunnen blijven volgen. 

Tot slot een mededeling: Na de verzending van de nieuwsbrieven per mail bleek, dat een belangrijk deel van de geadresseerden de nieuwsbrief niet geopend hebben omdat deze waarschijnlijk in hun spambox is terechtgekomen. Dus even checken a.u.b.

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Sunday, 15 March 2020 11:11

Website geschiedenis Bureau Wijsmuller

bureau wijsmuller logoPer 15 maart 2020 heeft het Nationaal Sleepvaart Museum de website van Bureau Wijsmuller (https://www.bureauwijsmuller.nl/?Geschiedenis) geadopteerd en gehost. Voor degenen die deze website nog niet kennen: deze is een bezoek zeer waard, aangezien zij een prachtig overzicht biedt van de geschiedenis van de roemruchte rederij Wijsmuller. Zij bevat zeer gedetailleerde en uitgebreide verslagen van de wetenswaardigheden en lotgevallen van de diverse sleepboten die voor deze rederij hebben gevaren. Ook is veel beeldmateriaal opgenomen.

Door het Nationaal Sleepvaart Museum werd in het verleden ook uitgebreid aandacht geschonken aan de geschiedenis van Wijsmuller, met inbegrip van de gelieerde nautische activiteiten van Redwise en Goedkoop (tentoonstellingen nr. 8 (75 jaar Wijsmuller; 11-9-1981), 45 (Goedkoop; 17-5-2003), 50 (Wijsmuller; 27-5-2006) en 55 (Redwise; 27-3-2010). 

In het kort de geschiedenis:

N.V. Bureau Wijsmuller werd in 1911 opgericht door Johannes Franciscus Wijsmuller.

In 1913 werd de eerste sleepboot, de “Holland” aangekocht en de tweede sleepboot de “Friesland” volgde al snel.

Binnen 10 jaar beschikte Wijsmuller over de grootste privé vloot van sleepboten ter wereld.

In 1921 telde de vloot 21 sleepboten en enkele vrachtschepen.

Op 25 februari 1923 overleed op 48-jarige leeftijd John. Wijsmuller en er was geen opvolger voor het bedrijf, zijn zonen zaten nog op school. En het ging snel bergafwaarts met het bedrijf. Onder druk van de banken werden de 4 beste sleepboten verkocht. En in 1935 was er bijna niets meer over van de oorspronkelijke vloot.

In 1936 werden de aandelen en het management overgedragen aan de gebroeders Goedkoop. Het enige wat overbleef was de naam Bureau Wijsmuller.

Na de Tweede Wereldoorlog richtten de zonen van John Wijsmuller de "Rederij Gebroeders Wijsmuller N.V." op, gevestigd te Baarn.

Halverwege de jaren vijftig werd de broers gevraagd om toe te treden in de directie van Bureau Wijsmuller N.V. in IJmuiden. Jan en Arthur Wijsmuller traden daarop in dienst van Bureau Wijsmuller. In 1961 slaagden ze er in om het volledige eigendom te verwerven van Bureau Wijsmuller N.V. Arthur Wijsmuller bleef als directeur aan en Jan Wijsmuller keerde terug naar Redwijs te Baarn.

Als gevolg van onenigheid hadden Jan en Bart Wijsmuller het bedrijf in 1968 verlaten toen Arthur Wijsmuller in 1972 plotseling overleed. Frank Wijsmuller, zijn zoon, volgde hem op als directeur van Wijsmuller.

In 1975 kwam 50% van de aandelen van Goedkoop Havensleepdiensten in bezit van Wijsmuller en aan het eind van de jaren 70 werd Wijsmuller 100% eigenaar van Goedkoop Havensleepdiensten.

Midden jaren tachtig ontstond er een crisis in de offshore industrie en met als gevolg een tekort aan werk en een overschot aan schepen. Een en ander leidde er toe dat in 1988 Frank Wijsmuller moest aftreden. Hij werd opgevolgd door Michiel Wijsmuller, zoon van de in 1958 overleden Toon Wijsmuller.

Wederom werd Wijsmuller door de banken gedwongen om schepen te verkopen en werden de zwareladingschepen in 1989 ver beneden hun waarde verkocht aan een beleggingsmaatschappij waarin o.a. Heerema participeerde.

In 2001 verkoopt Michiel Wijsmuller het bedrijf aan Svitzer. De naam wordt veranderd in Svitzer-Wijsmuller. In 2007 verdwijnt de naam Wijsmuller en blijft wereldwijd alleen de naam Svitzer over.

Friday, 13 March 2020 10:14

Museum gesloten

Maassluis, vrijdag 13 maart 2020. Na intern overleg en geheel in lijn met de adviezen van de overheid en de Museumvereniging ten aanzien van de coronaproblematiek heeft het bestuur van het Nationaal Sleepvaart Museum bepaald dat het museum met onmiddellijke ingang voor zowel bezoekers als vrijwilligers tot nader order gesloten is. Dat betekent ook, dat de aangekondigde nieuwe tentoonstelling "75 jaar bevrijding" op korte termijn niet gereed zal zijn, en de lopende expositie "Zwaar Transport" voorlopig intact blijft. Zodra in deze situatie verandering optreedt, zullen wij daarover op deze plaats berichten.
Telefonisch en via mail zijn wij te allen tijde bereikbaar.

Het bestuur

Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseerden Ver. De Binnenvaart, World Ship Society afd. noord en Stichting De Blauwe Zwaan een avond voor leden en belangstellenden.

Het is lang onduidelijk geweest of de jaarlijkse presentatie op de Witte Zwaan in maart door kon gaan. Toen daar eindelijk duidelijkheid over was, alsnog deze late aankondiging.

Aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten nam Harry de Groot u mee terug naar de vorige eeuw. Hij liet beelden zien van het schippersleven zoals onze ouders maar ook wijzelf dat hebben geleefd.

Onder de titel “Zwoegen en Zweten” -werken en leven op Kust- en Binnenvaart- kwamen talloze foto’s en prenten voorbij van het dagelijkse leven aan boord van kustvaarders en binnenschepen. Een terugblik op hoe het was en is geworden.

Het programma begon om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Toegang gratis.

Locatie: Schipperscentrum De Witte Zwaan aan het Eemskanaal in Groningen, achter de Praxis.

Monday, 03 February 2020 10:01

NSM Nieuwsbrief januari 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 

Voorwoord en nieuwjaarswens van de voorzitter

De voorgenomen integratie van het “Lekko-Erfgoed”

"Waar Maas en Waal tezamen spoelt...", markante verschijning in de Historische Haven van Woudrichem: de ruim honderd-jarige en “still going strong” binnenvaart motorsleepboot “Jacoba”.

Ontboezeming van de voorzitter over zijn keus voor het Nationaal Sleepvaart Museum

De foto’s van het in december gehouden “Allemansend” en van de Nieuwjaarsreceptie op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. 

Een gedenkwoord voor de vorig jaar overleden Thijs de Rooij geschreven door onze oud-secretaris Paul Alers

De shipsimulator is up-to-date gemaakt

De voortgang van het Bezoekers Informatie Systeem

Van de hand van Nico Ouwehand: een bijdrage met als onderwerp 75 jaar Bevrijding. Een verhaal over de Nederlandse zeeslepers die hebben bijgedragen aan die uiteindelijke bevrijding.

Wim de Snaijer verhaalt over zijn belevenissen in AHOY op de maritieme beurs Europort 2019.

Onlangs is er een fraai naambordje aan ons museum bevestigd.

We gaan een afwisselend jaar tegemoet met de komende nieuwe tentoonstellingen, de uitdagingen van het collectie beheer, de nieuwe simulator en natuurlijk de uitdaging om alle activiteiten veilig en verantwoord uit te voeren. 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

 

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Tuesday, 24 December 2019 10:34

Thuis met de Kerst?

Logo NSM 976 x 358Zo ongeveer een eeuw geleden was het volstrekt normaal dat je niet wist als zeeman of je met de kerst thuis zou zijn. Veel reizen waren relatief kort maar de grote sleepboten maakten ook regelmatig reizen die maanden duurden. In kranten uit die tijd is zo’n reis te volgen.

Zo vertrok De Gele Zee op 12 juli 1931 uit Rotterdam voor een van de langste en zwaarste slepen die door een enkele stoomzeesleepboot zou worden uitgevoerd. De sleep was de grote tinbaggermolen Tempilang bestemd voor Banka in Nederlands Indië. Kapitein was Teun Vet. Samen met bemanning en de runners op de sleep was men met zo’n 20 man.

Na Oran kwam de Gele Zee op 22 augustus in Port Said aan. Daarna volgt Aden waar werd gebunkerd. Na een week wachten op beter weer werd op 14 september vertrokken voor de oversteek van de Indische Oceaan. Na 34 dagen komen de Gele Zee en de Tempilang op 17 oktober in Sabang aan. Daar worden de baggermolen en sleepboot gedokt voor knippen en scheren want de huid is tijdens de lange reis fors aangegroeid met zeepokken. Dat duurt even en zo kon de Sumatra Post kapitein Vet interviewen.

Een zin, betreffende de thuisreis valt op: … ‘om met de kerst, indien mogelijk, weer thuis bij vrouw en kinderen te zijn’. Het artikel sluit dan ook af met de wens voor behouden thuiskomst bij vrouw en kinderen.

Op 2 november komt men eindelijk aan bij Tempilang op Banka. Na een feestelijke lunch voor de bemanning als blijk van waardering, wordt de sleepboot weer zeeklaar gemaakt en aanvaardt de losse boot de thuisreis.

Die verloopt voorspoedig en half december is men in de buurt van Het Engels Kanaal. Dan lijkt een klein sleepreisje toch roet in het eten te gooien maar het lukt het sloopschip op 20 december in Newport af te leveren.

In Dagblad de Tijd van 24 december 1931 valt te lezen dat de Gele zee op 22 december Land’s End is gepasseerd met bestemming Rotterdam. Zouden kapitein Vet en zijn bemanning dat jaar de Kerst inderdaad thuis hebben kunnen vieren?

Het lijkt er wel op want pas op 8 februari staat de volgende positievermelding in de krant. ‘Gele Zee, 5 febr. gearriveerd Portsmouth. Die keer gelukkig blije gezichten!

Het Nationaal Sleepvaart Museum wenst u prettige feestdagen en een gezond 2020.

 

1931 12 24 Gele Zee bij Lands End op weg nr Rdam De Tijd 1

1932 02 08 Gele Zee in Portsmouth Het Volk 1

 

tempilang gele zee C NSM1931 10 26 Gele Zee Tempilang Sumatra Post

Monday, 25 November 2019 23:24

Jubileumboek Iskes 50 jaar

De IJmuidense auteurs Cees de Baare en Jan Plug, schrijvers van het boek "Iskes 50 jaar", met de ondertitel "door wilskracht ontstaan" hielden zaterdag 9 november 2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur een signeersessie bij de Readshop aan het Marktplein 33 te IJmuiden. Het boek is o.a. te koop in het Nationaal Sleepvaartmuseum.

Iskes groeide met Jim Iskes aan het roer uit tot een bedrijf met een brede nautische dienstverlening. Naast de (inter) nationale havensleepdiensten en diepzeezeesleepdiensten is Iskes ook actief in ondersteuningsdiensten, simulatortrainingen en haven adviezen. Dit boek laat de ontwikkeling van het bedrijf door de jaren heen zien. Naast een beschrijving van de geschiedeis van het bedrijf wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan anekdotes, interviews en de schepen. Dit alles wordt ondersteund door prachtig fotomateriaal (Bol-com).

Het betreft een jubileumboek over een stuk Hollands Glorie in IJmuiden. Ben Iskes, als oprichter van de rederij, begon op 1 januari 1968 met de overname van twee sleepboten van Jaap Visser. Ben Iskes vertelt in zijn voorwoord voor dit boek dat hij als oprichter van dit bedrijf een trotse man is. Trots op de manier waarop zij als gezin dit familiebedrijf van twee sleepboten in 50 jaar hebben weten uit te bouwen naar de wereldwijde rederij Iskes Towage & Salvage. 

De sleepboten zijn een begrip in het Noordzeekanaalgebied en inmiddels ver daarbuiten. Jim Iskes, die als zoon van Ben en Anneke Iskes in 1985 in dienst kwam van de rederij, had een duidelijke visie en dat was groeien. Als sleepboottelg wist hij van onderaf de rederij uit te breiden, maar vooral te moderniseren met zeer fraai uitgeruste sleepboten die zowel in de haven als op zee inzetbaar zijn. 

Zeesleepreizen

De rederij blijft groeien en geeft op dit moment binnen verschillende zeehavens in Europa en daarbuiten assistentie, maar werk in de offshore en zeesleepreizen zijn inmiddels ook geen uitzondering voor de rederij.

Cees de Baare en jan Plug Iskes 50 jaar 640x360


Jan Plug en Cees de Baere, auteurs van het jubileumboek ‘Iskes 50 jaar, door wilskracht ontstaan’, op de Pollux van Iskes. (Foto auteurs)

Jim is in die jaren uitgegroeid tot een begrip in de sleepvaart. Met zijn opgedane kennis adviseert hij de werven bij de bouw van nieuwe sleepboten, wel of niet in zijn opdracht.

Tijdens het jubileumjaar van rederij Iskes in 2018 vonden de twee uit IJmuiden afkomstige auteurs dat er eigenlijk een boek zou moeten komen over de geschiedenis van Iskes Towage & Salvage om deze enorme ontwikkeling vast te leggen voor het nageslacht, als een stuk Holland Glorie uit IJmuiden. Hiervoor hebben Jan Plug en Cees de Baare dit stokje opgepakt en beschrijven in hun 272 bladzijden tellende boek de 50 jaar geschiedenis vanaf het begin in 1968 tot het jubileumjaar 2018. 

Sleepvaartgeschiedenis

Zij vertellen in dit boek over de sleepvaartgeschiedenis van IJmuiden, de thuishaven van Iskes Towage & Salvage. Voor de oorlog waren onder andere de sleepboten van de Vischploeg in de haven aan het werk, herkenbaar aan een hoefijzer in de zwarte schoorsteen. Na de oorlog nam Jaap Visser het sleepwerk in de IJmuider havens op zich, tot 1968. Ben Iskes nam dat jaar de bescheiden, maar drukke sleepdienst overHij deed dat met geleend geld van zijn vader en begon met drie kleine sleepboten, waarvan één meteen moest worden verkocht om het benodigde startkapitaal bijeen te krijgen. De twee andere sleepboten, de ‘Triton’ en de ‘Thetis’, kregen een groter motorvermogen en zo begon het bedrijf onder de naam ‘Sleepdienst Ben Iskes’.

Het boek vertelt vervolgens over de groei van een dynamisch bedrijf met havensleepdiensten, zeesleepdiensten, ondersteuningsdiensten op zee, redding en noodhulp, simulatortrainingen en havenadviezen. Het geheel is fraai vormgegeven in dit rijk geïllustreerd boek met de meest mooie foto’s, geschiedenis en interviews met veel betrokkenen, waaronder Anneke, de vrouw van Ben Iskes en verschillende schippers die vanaf de beginjaren bij de klus van 50 jaar Iskes betrokken zijn geweest. Het boek is vanaf zaterdag 9 november te koop bij onder andere  de Readshop aan het Marktplein in IJmuiden en het Nationaal Sleepvaartmuseum te Maassluis.   

Jim Iskes (50) heeft er drie nieuwe sleepboten bij in IJmuiden, maar dat was niet de enige reden voor een spetterend feest in de haven.

Zijn sleepbootbedrijf Iskes Towage & Salvage, door vader Ben Iskes (74) opgericht in 1968, bestaat ook nog eens vijftig jaar.

Ooit begonnen met twee boten in het Noordzeekanaalgebied, varen er nu 21 hypermoderne sleepboten rond. „Volgend jaar komen er twee bij”, vertelde Jim. „Onze boten varen niet alleen hier in de haven, maar over de hele wereld. Van Aruba, Frans Guyana tot Portugal, Zweden, Duitsland en Finland.”

Iskes en directeur Ronald Vergouwen erkennen dat het vechten blijft voor de toekomst van het honderd procent zelfstandige bedrijf. „Er is een consolidatieslag gaande in de sleepwereld, waardoor er een aantal grote sleepbedrijven ontstaat”, zei Vergouwen. „Zij bieden rederijen ’global deals’. Dit resulteert in hoge kortingen en daar hebben de kleinere bedrijven weer last van. Maar we komen er wel uit.”

De drie boten die werden gedoopt kregen traditiegetrouw de naam van een planeet: Mercurius, Mars en Telstar. Laat dit nou ook de naam zijn van de IJmuidense betaald voetbalclub. De flamboyante Telstar-directeur Pieter de Waard : „Jim is sponsor van de club, maar van de waarde van zo’n sleepboot kunnen wij drie seizoenen voetballen. Beetje jammer dat hij er nu een boot van heeft gekocht.” De Waard, bekend om zijn hilarische opmerkingen, kreeg de lachers op zijn hand, onder wie de twee grootste aandeelhouders van Telstar: bouw- en restauratiespecialist Cees van der Horst van Holleman Santpoort en Chris B. van der Zwan , voormalig topman van zeetransportbedrijf Dockwise en van Wijsmuller. Dit sleep- en bergingsbedrijf werd in 2001 overgenomen door Svitzer. „Na deze overname lag de weg vrij voor Iskes om door te groeien”, zei Van der Zwan. „Omdat de Amsterdamse haven te klein is voor twee sleepbedrijven zijn in 2014 Svitzer en Iskes samengevoegd in Port Towage Amsterdam.”

Iskes groeide met Jim Iskes aan het roer uit tot een bedrijf met een brede nautische dienstverlening. Naast de (inter) nationale havensleepdiensten en diepzeezeesleepdiensten is Iskes ook actief in ondersteuningsdiensten, simulatortrainingen en haven adviezen. Dit boek laat de ontwikkeling van het bedrijf door de jaren heen zien. Naast een beschrijving van de geschiedeis van het bedrijf wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan anekdotes, interviews en de schepen. Dit alles wordt ondersteund door prachtig fotomateriaal.

Typisch IJmuiden: jubileumboek ‘50 jaar Iskes

Begin 2018 besteedde ik in deze rubriek aandacht aan de legendarische IJmuidenaar Japie Overzet en zijn veer- en sleepdiensten in de havens van IJmuiden. Met die veerdienst werden badgasten, die met de Alkmaar Packet uit Amsterdam naar IJmuiden kwamen, overgezet van de Kop van de Haven naar het strand. Tijdens “bezetting” van het Fort door Nederlandse militairen bracht Japie Overzet ook de soldaten van en naar het Forteiland. Na de oorlog richtte de zoon van Japie Overzet, Jaap Visser, zich op het assisteren van visserijschepen in de Vissershaven en de Haringhaven. In 1968 nam de toen 24-jarige medewerker Ben Iskes het bedrijfje van Jaap Visser over. Die overname markeert de start van het bekende IJmuidense sleep- en bergingsbedrijf Iskes Towage & Salvage.

Ben heeft het bedrijf met eigen handen en veel wilskracht – dus met echte IJmuidense ondernemerschap – verder opgebouwd. Zijn zoon Jim, wellicht nog fanatieker, heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader en gemaakt tot het succesvolle bedrijf wat het vandaag de dag is. Het vijftigjarig jubileum werd in september 2018 groots gevierd met een feest bij de Haringhaven voor personeel en relaties. Tijdens dit feest werden de bij het feestterrein aan de kade aangemeerde slepers Mars, Mercurius en Telstar officieel gedoopt. Ook was tot begin 2019 de tentoonstelling ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ bij het Zee en Havenmuseum te zien.

Een jaar na het jubileum verschijnt volgende week het boek ‘50 jaar Iskes, door wilskracht ontstaan’ van de handen van de in nautische kringen bekende IJmuidenaren Cees de Baare en Jan Plug. Het boek is een initiatief van Jan. Dat Jan iets met schepen heeft, is wel duidelijk. Hij is kapitein op een offshore pijpenlegger en is momenteel – vijf weken op en vijf weken af – actief in de Braziliaanse wateren. Jan is al van jongs af aan geïnteresseerd in sleepboten en heeft een aardige fotocollectie opgebouwd. Hij spreekt over Iskes als ‘mijn cluppie’ en is een ware wandelende encyclopedie over de sleepbedrijvigheid in en rond IJmuiden. Jan was al medeauteur van een boekje over de geschiedenis van de sleepdiensten in de haven van IJmuiden. En nu steekt hij zijn kennis over Iskes in een nieuw boek.

Begin 2016 sprak hij Ben Iskes over het op handen zijnde jubileum en opperde het idee om een boek samen te stellen. Het idee sprak Ben aan, en Jan ging aan het werk. Aan informatie en zelfgemaakte foto’s geen gebrek. Jan zocht contact met de schrijver Cees de Baare, die wel te porren was voor het IJmuidense onderwerp. Bovendien kende Cees Ben Iskes en de huidige eigenaar Jim Iskes goed als buurtjes. Cees heeft zelf gevaren op slepers van Goedkoop en op de binnenvaart. Later heeft hij verkeersleiders opgeleid en werd hij verkeersleider bij het Havenbedrijf Amsterdam. Sinds enkele jaren is Cees gedetacheerd bij het SHIP informatiecentrum. Als auteur heeft hij jeugdboeken, romans en gedichten met vooral nautische inslag op zijn naam staan. Het boek wordt zijn eerste documentaire boek. Cees heeft zich met de interviews en het schrijfwerk beziggehouden.

Jan en Cees hebben veel vrije tijd in het boek gestoken. De aanvankelijk geplande deadline in het jubileumjaar werd door de overweldigende hoeveelheid informatie niet gehaald. Maar in het eenenvijftigste bestaansjaar van Iskes wordt dan toch het jubileumboek gepresenteerd. En het boek mag er wezen: 272 pagina’s, gebonden en voorzien van zeer veel foto’s. Een must-have voor liefhebbers van slepers en de sleepvaart! Het boek is vanaf zaterdag 9 november te koop voor 34,95 euro bij de boekhandels in IJmuiden en omgeving, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en het Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis. Op de zaterdag van verschijnen zijn de auteurs tussen 11 en 14 uur in de Readshop in IJmuiden aanwezig om hun boek te signeren.

De Jutter/de hofgeest

Het boek:


Taal: Nederlands


Bindwijze: Hardcover

Druk: 1

Verschijningsdatum: november 2019

Aantal pagina's: 272 

Met illustraties

Auteurs: Cees de Baare & Jan Plug 

Uitgever: De Alk 

EAN: 9789059612136

Subtitel: “door wilskracht ontstaan”

Thema Subject Code: WGG

Prijs: € 34,90

Het boek is te koop in de boekhandels in Nederland. Het is tevens verkrijgbaar in het Nationaal Sleepvaartmuseum.

 

Tentoonstelling

Vanaf zaterdag 14 april 2018 was in het IJmuider Zee- en Havenmuseum een tentoonstelling te zien over 50 jaar Iskes in IJmuiden.
Dat jaar is het 50 jaar geleden dat Ben Iskes de sleepdienst IJmuiden overnam van Jaap Visser.

Hij deed dat met geleend geld van zijn vader en begon met drie kleine sleepboten, waarvan één meteen moest worden verkocht om het benodigde startkapitaal bijeen te krijgen. De twee andere sleepboten, de ‘Triton’ en de ‘Thetis’, kregen een groter motorvermogen en zo begon het bedrijf onder de naam ‘Sleepdienst Ben Iskes’. De vloot werd in de loop der jaren verder uitgebreid en momenteel varen 19 schepen onder de vlag van Iskes.
Iskes Towage & Salvage, de huidige naam van het bedrijf, is gegroeid van een lokale sleepdienst in een wereldwijd opererend bedrijf. Met foto’s en scheepsmodellen, maar ook met het grote sleepbotenspel toont deze expositie de boeiende geschiedenis van dit oer-IJmuidense bedrijf.
De tentoonstelling was te bezichtigen tot en met zondag 6 januari 2019.

RTV Seaport (Velsen)

Iskes Towage & Salvage doopt sleepboten tijdens 50 jarig bestaan

Tijdens het 50 jarig bestaan van Iskes Towage & Salvage zijn er drie nieuwe sleepboten gedoopt in de haven van IJmuiden. Twee Damen ASD-sleepboten 3212 ‘Mars’ en ‘Mercurius’ en een derde, gebouwd door Holland Shipyards ‘Telstar’. Iskes Towage & Salvage is door Ben Iskes opgericht in 1968. De huidige eigenaar is Jim Iskes, de zoon van
Ben Iskes.

iskes towage damen asd tugs 3212 mars en mercurius e1537801468169 50 jaar doop 3 botenIskes Towage & Salvage en Damen tijdens de ceremonie. Foto: Damen.

Mars en Mercurius behoren tot de krachtigste schepen in de Iskes-vloot en zijn voornamelijk actief in de havens van IJmuiden (Amsterdam) en Europort (Rotterdam). De schepen zijn ook beschikbaar voor opdrachten die verder offshore in de Noordzee plaatsvinden. Met een trekkracht van 82,5 ton kunnen de ASD-sleepboten overweg met de grootste schepen die de havens bezoeken en beschikken ze over een aantal typische Iskes-modificaties.

De Telstar heeft een trekkracht van 75 ton.

Op dit moment heeft Iskes Towage & Salvage 12 Damen schepen in hun vloot.

Damen ASD Tugs 3212 Mars en Mercurius van Iskes Towage en Salvage in IJmuidenjpg

 

Damen ASD Tugs 3212 ‘Mars’ en ‘Mercurius’ van Iskes Towage en Salvage in IJmuiden.

Bronnen: Schuttevaer, De Telegraaf, Bol-com, Bruna, De Jutter/de hofgeest, RTV Seaport (Velsen) en Towingline (Hans van der Ster)

 

Zwaar Transport over water is het onderwerp van de nieuwe wisseltentoonstelling van het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis. De opening vond plaats op 23 november 2019. De expositie werd geopend door kapitein Rik Hofsté, executive director van de Roll Group uit Capelle a/d IJssel, die een vloot van acht opvallende zwaar transportschepen in de vaart heeft.

Zware ladingvervoer per schip of ponton vindt, wel beschouwd, grotendeels zijn oorsprong in de sleepvaart. Door de komst van de eerste zeegaande ladingpontons werd het mogelijk om letterlijk gewichtige lading, die eerst alleen ‘nat’, dus drijvend, versleept kon worden, nu droog aan dek van de ponton te vervoeren. Dit was veiliger en bovendien sneller.

In de loop van de decennia groeide de ladingcapaciteit in de zware ladingvaart van enkele honderden tonnen enorm tot aan zo’n 110.000 ton vandaag de dag. Ook de variëteit van type schepen binnen de sector nam toe. Pontons kregen eigen voortstuwing, werden half of geheel afzinkbaar, kregen glijbanen, vlakke rijdekken of eigen zware kranen. Dokschepen voor het invaren van lading werden ontwikkeld. De zware spieren, de laadbomen die ook wel op gewone vrachtschepen stonden voor zware stukken, groeiden uit tot zeer geavanceerde kranen die de zwaarste projectlading of modules aankunnen.

In de tentoonstelling komen vroege innoverende bedrijven zoals Holscher, Van der Laan en Dock Express aan bod die er voor zorgden dat zwaar transport over zee een aparte gespecialiseerde zeevaartbranche werd. Wijsmuller kwam met de voor die tijd spectaculaire en vernieuwende Super- en Mighty Servants. Smit maar ook Muller en van der Wees werden specialisten in het vervoer met gesleepte pontons en afzinkbare vaartuigen.

Aan de wisselexpositie nemen vrijwel alle rederijen uit de sector als Hartman uit Urk, BigLift, Boskalis, Jumbo Navigation, de Roll Groep en Red Box deel die ieder diverse types geavanceerde schepen in hun vloot hebben. Nederlandse bedrijven zijn ondanks buitenlandse concurrentie, vooral uit China, nog steeds toonaangevend bij het vervoer van alle soorten zware lading van projectlading tot complete fabrieken, boorplatforms, opslagtankers of andere offshore constructies voor bijvoorbeeld windmolenparken. Eén zwaar transportschip fungeert nu zelfs soms als droogdok voor cruiseschepen die een dokbeurt nodig hebben.

Beleef de ontwikkeling van zware ladingtransport mee aan de hand van grote scheepsmodellen tot aan miniaturen van 1:1250, indrukwekkende foto’s en curiosa uit het verleden. De expositie is vanaf 23 november 2019 tot 26 april 2020 te bekijken in het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis aan de Hoogstraat 1. Openingstijden: van 12.30 tot 16.30 uur. Het is beslist een reisje (per metro?) waard. 's Maandags, op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het museum gesloten.

Door onderstaande link aan te klikken verschijnt de tentoonstellingswijzer, die u vervolgens kunt openen en lezen.

Page 1 of 24